Se recomandă citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor pentru folosirea optimă a site-ului.
Sunteți de acord și acceptați că, fără nici o notificare prealabilă, putem șterge sau adăuga orice informație pe site sau întrerupe orice activitate. Obligațiile dumneavoastră de înregistrare în utilizarea serviciului, sunteți de acord să furnizați informații adevărate, corecte, actuale și complete despre dvs. În situația în care considerăm, că această obligație nu este respectată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul, pe perioadă determinată sau nedeterminată, la utilizarea serviciului fără nici o notificare prealabilă.

Securitatea Datelor Personale vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale utilizatorilor acestui site.

SC Aetel Biotech SRL își rezervă dreptul de a-și selecta clienții. Prețurile sunt actualizate zilnic. Discounturile, reducerile și promoțiile nu sunt cumulative. Se păstrează întotdeauna reducerea cu valoarea cea mai mare. Produsele comercializate în ambalajul original al producatorului și în momentul livrarii sunt însoțite de factură fiscală. SC Aetel Biotech SRL își rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu clienții ce manifestă comportament și limbaj neadecvat (agresiv, licențios sau au în istoricul comenzilor livrări refuzate.

Termenul limită de executare a serviciilor rezultate din contract este de 5 zile lucrătoare.

Prețul produselor

Prețurile sunt afișate pe site în lei și anume: LEI (RON) fără TVA.

Toate prețurile afișate pe site sunt exprimate în RON și nu includ TVA (19%). Datorită volumului mare de informații și a condițiilor impuse de către producători, caracteristicile și disponibilitatea produselor prezentate în acest site se pot schimba fără o notificare în prealabil.

Produsele achiziționate la distanță

Produsele achiziționate la distanță se pot returna conform O.G. 130/2000. Acestea se pot returna, în ambalajul original și în aceeași stare în care au fost recepționate, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, folosind același serviciu de transport cu care s-a facut expedierea. SC Aetel Biotech SRL va înapoia contravaloarea comenzii în cel mult 30 de zile de la data denunțării în scris a contractului. Suma înapoiată cât și condițiile de returnare nu includ cheltuielile de transport. Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, rupturi, zgârieturi, etc.

Produsele ce sunt comercializate prin acest site au, fiecare, termenul de valabilitate, garanția și/sau service-ul oferite acestora de producător. Nu se poate invoca garanția în condițiile utilizării improprii sau incorecte a produsului. În maxim 48 de ore de la livrarea produsului, în cazul depistării unor probleme de funcționare, clientul poate solicita companiei noastre returnarea produsului/produselor, numai în ambalajul original și împreună cu originalele documentelor tranzacției respective. În acest caz, acestuia i se poate înlocui respectivul obiect cu unul identic. Dacă acest lucru nu este posibil – poate primi înapoi suma platită pentru acel obiect.

Produsele cu lipsă de conformitate

Produsele ale căror caracteristici nu corespund cu specificațiile afișate pe site se pot returna dupa notificarea scrisă a SC Aetel Biotech SRL. În această situație clientul poate alege înlocuirea produsului cu unul conform sau returnarea contravalorii produsului și a cheltuielilor de expediție.

Cheltuilelile aducerii la conformitate (incLusiv cele de transport) vor fi suportate integral de către SC Aetel Biotech SRL

Executarea contractului

PRINCIPE DE AZAHAR trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale în termen de cel mult 30 de zile de la data la care consumatorul a transmis comanda, cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel.

In cazul în care nu poate executa contractul din cauză că produsul sau serviciul nu este disponibil, trebuie să informeze consumatorul despre această indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plată trebuie rambursate de comerciant în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile.

PRINCIPE DE AZAHR poate livra consumatorului un produs sau serviciu de o calitate şi preţ echivalente cu cele solicitate, numai dacă acest lucru a fost prevăzut înainte de încheierea contractului şi/sau în contract, astfel încât consumatorul să fie informat în mod clar despre această posibilitate. Cheltuielile de returnare a produselor, în situaţia exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului, sunt, în acest caz, în sarcina comerciantului, element asupra căruia consumatorul trebuie să fie informat. Furnizarea unor produse sau servicii similare celor solicitate nu poate fi asimilată cu livrarea fără comandă. 

Produsele primite defecte

În eventualitatea în care produsele achiziționate sunt deteriorate sau prezintă vicii de fabricație vor fi înlocuite cu un produs conform, cu condiția notificării în scris a SC Aetel Biotech SRL în termen de 48 de ore de la primirea produsului. În situația în care produsul nu mai este disponibil fie se va înlocui cu un produs similar, la alegerea clientului, fie se va returna contravaloarea acestuia. Cheltuilelile de transport vor fi suportate integral de către SC Aetel Biotech SRL. Dacă notificarea se va face ulterior termenului sus menționat de 48 de ore, produsele fac obiectul condițiilor generale de garanție.

Utilizarea site-ului de către persoane sub 18 ani

www.principedeazahar.ro nu este destinat persoanelor sub 18 ani. Aceștia, deși nu pot fi împiedicați, nu dețin totuși dreptul de a trimite sau posta informații în www.principedeazahar.ro, de orice natură ar fi acestea. Orice astfel de operație va fi executată prin intermediul reprezentantului legal al minorului.

Politica de confidențialitate

SC Aetel Biotech SRL certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. SC Aetel Biotech SRL garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic.

Aceste informații vor putea fi folosite de către SC Aetel Biotech SRL pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc. numai cu acordul prealabil al clientului.

Furnizarea datelor personale către SC Aetel Biotech SRL nu implică obligativitate din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date.

Dispute și conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat la site și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente. Orice conflict apărut între companie și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin întelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor din România.

Nu oferim nici un fel de garanție, directă sau indirectă că:

Serviciul va fi potrivit cerințelor dumneavoastră;
Serviciul va fi neîntrerupt, sigur și fără erori de orice fel;
Calitatea informațiilor, datelor, imaginilor, produselor obținute contra cost sau gratis prin intermediul serviciului va corespunde cerințelor și așteptărilor dumneavoastră;
Serviciul poate fi întrerupt de către proprietari sau administratori în orice moment fără nici o notificare prealabilă și fără nici un fel de pretenție de orice fel din partea dumneavoastră;
Prin intermediul serviciului nu se oferă nici un fel de garanție sau certitudine altele decât cele în mod expres specificate în acești termeni de oferire a serviciului;
Sunteți direct și deplin responsabil pentru orice activitate și/sau conținutul oricărei date, informații, imagini, text, înregistrări audio sau video sau a oricărei alte contribuții pe care o faceți și/sau o faceți disponibilă și/sau o transmiteți în condițiile prezenților termeni ai serviciului;
Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii.